Polityka Prywatności www.Grafen.pl

Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.


1. Administrowanie danymi osobowymi

Grafen Sp. z o.o.. ul. Firmowa 12 62-023 Robakowo e-mail: iod@grafen.pl, jest Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator). 


2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych, Grafen sp. z o. o. powołał  Inspektora Danych Osobowych (IOD). Do zadań IOD należy stała kontrola nad zgodnością prowadzonych działań oraz odpowiedź na wszelkie Państwa pytania dotyczące danych osobowych iod@grafen.pl.


3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych wynika z umowy oraz z prawnie uzasadnionego interesu Administratora i realizowanego przez Grafen sp. z o. o. w związku z prowadzoną działalnością.


4. Cel przetwarzania

Każdorazowo w oparciu o wyraźne i jednoznaczne zgody dane osobowe przetwarzane będą w celach Użytkowników/Klientów: 

  • Dokonaniu zakupu w sklepie internetowym
  • Zapis na Newsletter
  • Zgłoszenie udziału w szkoleniach
  • Rejestracji produktu poprzez przekazanie danych w celu otrzymania dodatkowej rocznej gwarancji na produkty
  • Zgłoszeniu udziału w konkursach organizowanych przez Administratora
  • Przesyłanie informacji handlowych


5. Dane jakie przetwarzamy

Przetwarzamy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do celów, o których mowa wyżej, tzn.:

  • Imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres email, nr NIP (opcjonalnie)
  • Dane pracowników, którzy pracują przy realizacji zamówienia
  • Imię i nazwisko, adres email


6. Dostawcy i odbiorcy danych osobowych

Sprawdzamy swoich dostawców pod względem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane udostępniamy w ramach Grupy Hendi oraz wykonawcom i podwykonawcom w celu świadczenia jak najlepszej jakości usług. Możesz w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko udostępnianiu danych osobowych iod@grafen.pl.


7. Uprawnienia

Przysługują Ci następujące prawa:

●    prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)

●    prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu

●    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

●    prawo do uzupełniania i żądania korekty danych

●    prawo do złożenia skargi do UODO


8. Czas przechowywania danych

Dane osobowe wynikające z wykonywania umów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Dane marketingowe usuwamy niezwłocznie w razie cofnięcia zgody. Dane marketingowe przeglądane są i przechowywane do lat 5.


9.  Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email iod@grafen.pl.  


Polityka Plików Cookies

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

W ramach korzystania z usług www.grafen.pl w tym także zbieranych w plikach cookies oraz w formie zautomatyzowanego profilowania przez nas i naszych partnerów, w celach marketingowych w tym w formie zautomatyzowanego profilowania. Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Dane będą używane w celach marketingowych, w tym w celu profilowania. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email. 

Grafen Sp.zo.o., dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu strony www.grafen.pl.


Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.grafen.pl  nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.


Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.


Rodzaje i cel korzystania przez www.grafen.pl Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics.

Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.


Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.


Jakie dane są przetwarzane?

www.grafen.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nieodstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.


Jakie przysługują Ci prawa?

W każdej chwili masz prawo do zażądania informacji dotyczącej Twoich danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadasz również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możesz skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email iod@grafen.pl.